Janna Conner (48 of 90).jpg

6391E Ema Ear Cuff

30.00
Janna Conner (93 of 100).jpg

6340E Aliya Earrings

100.00
Janna-Conner-Jewelry.-15jpg

5916 Nita Earrings

100.00
Janna Conner (98 of 100).jpg

6344R Aleeza Ring

100.00
Janna Conner (90 of 100).jpg

6339N Esmi Necklace

95.00
Janna Conner (1 of 1)-7.jpg

6288 Malva Earrings

284.00
Janna Conner (95 of 100).jpg

6346B Dedra Cuff

110.00
Janna Conner (56 of 90).jpg

6389E Elise Ear Cuff

60.00
Janna Conner (1 of 1)-2.jpg

6241R Estee Ring

115.00
DSC04681-Edit.jpg

6227 Vi Ring

160.00
Janna Conner (3 of 5).jpg

6242 Corrie Ring

150.00
Janna-Conner-Jewelry.-74jpg

6287 Trevina Ring Set

265.00
Janna-Conner-Jewelry.-67jpg

6279 Misaki Earrings

210.00
Janna Conner (1 of 1).jpg

6276 Corrie Cuff

140.00
Janna Conner (100 of 100).jpg

6314N Emilia Choker

175.00
Janna Conner (1 of 1)-12.jpg

6281 Selda Ring

130.00
Janna-Conner-Jewelry.-58jpg

6287 Trevina Ring Set

265.00
Janna-Conner-Jewelry.-47jpg

6280 Selda Earrings

130.00
Janna-Conner-Jewelry.-48jpg

6201 Fluer Earrings

195.00
Janna-Conner-Jewelry.-78jpg

6299 Selda Bracelet

125.00
sold out
Janna-Conner-Jewelry.-28jpg

6282N Selda Necklace

205.00
sold out
Janna Conner (8 of 90) copy.jpg

6350 Gianna Ring

115.00
Janna Conner (7 of 90).jpg

6349R Gigi Ring

115.00
Janna Conner Jewelry (9 of 24).jpg

6352R Gilda Ring

140.00
Janna Conner Jewelry (12 of 24).jpg

6351E Giorgos Stud Earrings

130.00
Janna Conner Jewelry (21 of 24).jpg

6353B Gisa Bracelet

100.00
Janna Conner Jewelry (13 of 24).jpg

6354N Gisa Necklace

105.00
Janna-Conner-Jewelry.-24jpg

6270 Tala Ring

150.00
Janna Conner (1 of 1)-5.jpg

6278 Mini Tilda Earrings

130.00
Janna-Conner-Jewelry.-26jpg

6271 Tiiva Earrings

210.00
Janna-Conner-Jewelry.-55jpg

6292 Anela Earrings

200.00
Janna Conner Jewelry.jpg

6290 Tilda Bracelet

100.00
Janna-Conner-Jewelry.-32jpg

6291 Tilda Necklace

110.00
sold out
Janna-Conner-Jewelry.-6jpg

6115 Mika Earring

120.00
sold out
Janna-Conner-Jewelry.-21jpg

6119 Shika Cuff

145.00
Janna-Conner-Jewelry.-57jpg

6294 Nahid Earrings

205.00
Janna Conner (75 of 100).jpg

6143B Mela Cuff

140.00
Janna-Conner-Jewelry.-82jpg

6249 Nadra Necklace

110.00
Janna Conner (42 of 100).jpg

6315N Velma Choker

170.00
Janna Conner (65 of 90).jpg

6400E Gold Heidi Studs

30.00
Janna Conner (74 of 90).jpg

6397E Shaina Studs

from 30.00
Janna Conner (68 of 90).jpg

6394E Gold Chai Studs

from 30.00
Janna Conner (64 of 90).jpg

6393 Gold Sumi Studs

from 35.00
Janna Conner (85 of 90).jpg

6371R Devin Ring

35.00
Janna Conner Jewelry (23 of 24).jpg

6372E Niria Hoops

40.00
Janna Conner (88 of 90).jpg

6369R Wiley Ring

40.00
Janna Conner Jewelry (1 of 24).jpg

6375E Denae Hoops

40.00
Janna Conner ring (1 of 1).jpg

Ruda Ring

95.00
Janna Conner (79 of 100).jpg

6195 Eda Choker

175.00
Janna-Conner-Jewelry.-65jpg

6281 Selda Ring

130.00
Janna Conner (1 of 100).jpg

6280 Gold Selda Earrings

130.00
Janna Conner (76 of 100).jpg

6327GR Bunmi Ring

110.00
Janna Conner (78 of 100).jpg

6336GR Milka Ring

145.00
Janna Conner (73 of 100).jpg

6324GN Meri Choker

170.00
Janna Conner (44 of 100).jpg

6323GR Sherry Ring

110.00
Janna Conner (50 of 100).jpg

6322GR Sherry Stud Earrings

120.00
Janna Conner (99 of 100).jpg

6320GB Shera Cuff

135.00
Janna Conner (34 of 100).jpg

6319GN Sheila Choker

170.00
Janna Conner (51 of 100).jpg

6316 Halona Stud Earrings

120.00
Janna Conner (47 of 100).jpg

6317GR Halona Ring

110.00
Janna Conner (46 of 100).jpg

6318 Halina Ring

140.00
Janna Conner (74 of 100).jpg

6321 Halina Cuff

135.00
Janna Conner (35 of 100).jpg

6332GN Mattie Choker

170.00
Janna Conner (82 of 90).jpg

6364C Catori Cuff

45.00
Janna Conner Jewelry (5 of 24).jpg

6367C Cheri Cuff

55.00
Janna Conner Jewelry (14 of 24).jpg

6377B Belle Bangle Set

65.00
Janna Conner (14 of 90) copy.jpg

6378B Belinda Bangle Set

80.00
sold out
Janna Conner Jewelry (20 of 24).jpg

6379B Bella Bangle Set

110.00
sold out
sold out
Janna Conner Jewelry (4 of 24).jpg

6368C Carrie Cuff

65.00
sold out
Janna Conner Jewelry (6 of 24).jpg

6358C Carmela Cuff

55.00
Janna Conner Jewelry (2 of 24).jpg

6356C Cristy Cuff

60.00
Janna Conner Jewelry (3 of 24).jpg

6355C Calida Cuff

60.00
Janna Conner (52 of 90).jpg

6281R Crystal Selda Ring

130.00
Janna Conner (37 of 90).jpg

6280E Crystal Selda Earrings

130.00
Janna Conner (47 of 90).jpg

6299 Crystal Selda Bracelet

120.00
Janna Conner (42 of 90).jpg

6282N Crystal Selda Necklace

205.00
Janna Conner (58 of 90).jpg

6390R Rayleen Ring

50.00
Janna Conner (50 of 90).jpg

6281R Carnelian Selda Ring

130.00
Janna Conner (33 of 90).jpg

6280E Carnelian Selda Earrings

130.00
Janna Conner (88 of 100).jpg

6339N Esmi Necklace

95.00
Janna Conner (53 of 90).jpg

6389E Elise Ear Cuff

70.00
Janna Conner (45 of 100).jpg

6303 Yue Ring

125.00
Janna-Conner-Jewelry.-38jpg

6302 Yue Earrings

150.00
Janna-Conner-Jewelry.-71jpg

6297 Kaltha Earrings

205.00
Janna Conner (63 of 100).jpg

6305 Yue Bracelet

125.00
Janna-Conner-Jewelry.-75jpg

6299 Selda Bracelet

125.00
Janna Conner (52 of 100).jpg

6326 Bunmi Stud Earrings

120.00
Janna Conner (48 of 100).jpg

6327R Bunmi Ring

110.00
Janna Conner Jewelry-2.jpg

6324N Meri Choker

170.00
Janna Conner (57 of 90).jpg

6389E Elise Ear Cuff

65.00
Janna-Conner-Jewelry.-54jpg

6292 Anela Earrings

200.00
Janna-Conner-Jewelry.-56jpg

6292 Anela Earrings

205.00
Janna Conner (94 of 100).jpg

6346B Dedra Cuff

110.00
Janna Conner (89 of 100).jpg

6339N Esmi Necklace

95.00
Janna Conner (59 of 100).jpg

6312N Mieko Necklace

145.00
Janna Conner (70 of 100).jpg

5919R Malachite Ring

105.00
Janna Conner (71 of 100).jpg

6166R Ulli Ring

150.00
Janna Conner (41 of 100).jpg

6319N Sheila Choker

170.00
Janna Conner (45 of 90).jpg

6401R Riley Ring

120.00
Janna Conner (55 of 90).jpg

6389E Elise Ear Cuff

65.00
Janna-Conner-Jewelry.-40jpg

6278E Petite Tilda Earrings

135.00
Janna-Conner-Jewelry.-62jpg

6247R Tilda Ring

125.00
Janna-Conner-Jewelry.-61jpg

6270R Tala Ring

155.00
Janna-Conner-Jewelry.-41jpg

6229C Tilda Cuff

160.00
Janna Conner (1 of 1)-13.jpg

6290B Tilda Bracelet

105.00
Janna Conner (28 of 100).jpg

6292A Anela Earrings

205.00
Janna-Conner-Jewelry.-16jpg

6258E Abra Earrings

130.00
Janna-Conner-Jewelry.-52jpg

6288 Malva Earrings

260.00
Janna Conner Jewelry-12.jpg

6056 Unice Ring in Lapis

135.00
Janna-Conner-Jewelry.-59jpg

6151 Lara Earrings

210.00
Janna Conner Jewelry (1 of 1)-2.jpg

6346B Debra Bracelet

110.00
Janna Conner (1 of 1)-8.jpg

6231 Trava Necklace

145.00
Janna Conner (81 of 100).jpg

6342N Avril Necklace

120.00
Janna Conner (31 of 90).jpg

6201 Onyx Fleur Earrings

205.00
Janna Conner (1 of 1)-3.jpg

6194 Fei Necklace

265.00
Janna Conner (66 of 90).jpg

63400E Silver Heidi Studs

30.00
Janna Conner (75 of 90).jpg

6397E Silver Shaina Studs

from 30.00
Janna Conner (69 of 90).jpg

6394E Silver Chai Studs

30.00
Janna Conner (62 of 90).jpg

6392E Silver Sumi Studs

from 35.00
Janna-Conner-Jewelry.-12jpg

6240 Lidia Ring

110.00
Janna-Conner-Jewelry.-11jpg

6112 Darya Earrings

115.00
Janna Conner (1 of 1)-10.jpg

6249 Nadra Necklace

110.00
Janna Conner (30 of 90).jpg

6201E Crystal Fleur Earrings

205.00
Janna Conner (86 of 100).jpg

6342N Avril Necklace

120.00
Janna Conner (49 of 100).jpg

6334 Flo Ring Set

265.00
Janna Conner (29 of 100).jpg

6201E Fleur Earrings

195.00
Janna Conner (30 of 100).jpg

6328N Thora Necklace

145.00
Janna Conner (36 of 100).jpg

6292 Anela Earrings

200.00
Janna Conner (31 of 100).jpg

6137E Twia Earrings

150.00
Janna Conner (38 of 90).jpg

6280E Onyx Selda Earrings

130.00
Janna Conner (51 of 90).jpg

6281R Onyx Selda Ring

130.00
Janna Conner (39 of 90).jpg

6338C Onyx Mimi Cuff

160.00
gorjana-bloom-30.jpg

6115 Mika Studs

120.00
Janna Conner (32 of 100).jpg

6315 Velma Choker

170.00